Vytváříme stále nové a nové verze prototypu. Náš produkt má však sloužit sedlákům, zemědělcům, chovatelům a pastevcům, proto potřebujeme do vývoje zapojit právě je. Pokud jste chovatelem dobytka, ať už v jakémkoli rozsahu, vyplňte nám prosím tento dotazník. Pomůžete nám tím udělat produkt přesně takový, jaký jej oceníte nejvíc. Navíc vás také možná kontaktujeme ohledně další spolupráce, pokud tak mezitím neučiníte sami. Děkujeme!