Akcelerace v rámci PrusaLabu nesla své ovoce. Zaprvé jsme vytvořili novou vizuální identitu, aby naše služby byly snadno rozpoznatelné a důvěryhodné. Logo již můžete vidět v záhlaví této stránky, na zbytek si ještě chvíli počkáte.

Mnohem důležitější věcí je však start širšího testování. Momentálně zkoušíme náš produkt pro skot na desítkách zvířat po celé republice. Jednak ladíme technologické řešení, aby zejména vyhodnocování pohybu bylo co nejpřesnější, ale také ověřujeme, kolik práce a peněz ve skutečnosti sedlákovi ušetříme. Jen díky širokomu testování budeme schopni v budoucnu za náš přínos ručit.