FlockLock vytváří chytré ušní známky pro skot i brav, jejichž primárním účelem je ochrana stáda. Hlavními funkcemi našich známek je monitoring zdravotního stavu zvířat, sledování jejich polohy a ochrana před predátory, zejména před vlkem. Data jsou vyhodnocována algoritmicky za pomocí strojového učení. Náš první prototyp byl předmětem bakalářské práce na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.
ekosystém známky

Sledování polohy

Ušní známka využívá moderní poziční systémy jako Galileo nebo GPS k tomu, aby dosáhla vysoké přesnosti a spolehlivosti. Sedlák tak vždy snadno najde zvíře na pastvě, ale také ho vždy upozorníme na zaběhnuté zvíře. Dále také vyvíjíme tzv. geofencing, tedy virtuální ohradník. Setrvávání stáda ve vymezeném prostoru pak může být vynucováno šetrnou zpětnou vazbou. Začne-li zvíře opouštět vyhrazený prostor, známka bude postupně vydávat nepříjemné elektrické šoky, což zvíře odradí od dalšího postupu mimo vymezený prostor. Toto řešení je šetrnější a etičtější než standardní elektrické ohradníky, které kopou silně a naráz. Věříme, že náš produkt umožní sedlákům zbavit se elektrických ohradníků nadobro.

Monitorování zdravotního stavu

Díky sledování fyziologických funkcí lze sestavovat zdravotní profily jednotlivých zvířat. Díky strojovému učení a dlouhodobému sledování zvířat lze usuzovat jejich zdravotní stav a předcházet tak onemocněním nebo dokonce úhynu zvěře.

Ochrana před predátory

Z živého sledování fyziologických funkcí jako je třeba frekvence srdečného rytmu lze rozpoznat, zda-li jsou zvířata ve stresu. Při sledování více zvířat najednou a vyhodnocování hodnot za pomocí strojového učení je možné často určit i přesnější zdroj stresu. Statkář nebo pastevecký pes tak může zasáhnout v případě ohrožení predátorem. Věříme, že naše ušní známky pomohou zabránit větším škodám při útoku předátora a ideálně mu úplně předejít.

Elektronická identifikace

Naše značky umožňují elektronickou identifikaci pomocí RFID technologie. Známku lze tedy snadno připojit na používané dojící systémy anebo snadno pracovat s evidencí zvířat. Ušní známka v provozu

Mobilní a webová aplikace

Výsledky všech výše zmíněných funkcí má sedlák vždy živě k dispozici ve své mobilní aplikaci. Může tak sledovat polohu svého stáda přímo na mapě. Zároveň je upozorňován na jakékoli potíže se stádem nebo zdravotním stavem jednotlivých zvířat.

Další výhody

Umíme rozpoznat období březosti zvířat, umíme upozornit farmáře na otelení krávy, umíme předcházet krádeži dobytka a mnoho dalšího.