FlockLock vytváří chytré ušní známky pro skot i brav. Hlavními funkcemi našich známek je monitoring zdravotního stavu zvířat, sledování jejich polohy a ochrana před predátory, zejména před vlkem. Data jsou vyhodnocována algoritmicky za pomocí strojového učení. ekosystém známky

Ochrana před predátory

Z živého sledování fyziologických funkcí jako je třeba frekvence srdečného rytmu lze rozpoznat, zda-li jsou zvířata ve stresu. Při sledování více zvířat najednou a vyhodnocování hodnot za pomocí strojového učení je možné často určit i přesnější zdroj stresu. Statkář nebo pastevecký pes tak může zasáhnout v případě ohrožení predátorem. Věříme, že naše ušní známky pomohou zabránit větším škodám při útoku předátora a ideálně mu úplně předejít.

Sledování polohy

Momentálně zkoumáme dva možné přístupy k geolokaci. Prvním z nich je známé GPS nebo Galileo. Mezi jeho nevýhody však patří závislost na počasí, tedy nespolehlivost, menší přesnost a vysoká energetická spotřeba.
Druhým systémem je takzvaný lokální poziční systém, který vyžaduje provoz několika signálních zařízení uvnitř nebo v okolí pastviny, což je jeho jedinou nevýhodou.
Dále náš produkt umožňuje tzv. geofencing, tedy virtuální ohradník. Setrvávání stáda ve vymezeném prostoru pak může být vynucováno šetrnou zpětnou vazbou. Začne-li zvíře opouštět vyhrazený prostor, známka bude postupně vydávat nepříjemné elektrické šoky, což zvíře odradí od dalšího postupu mimo vymezený prostor. Toto řešení je šetrnější a etičtější než standardní elektrické ohradníky, které kopou silně a naráz. Věříme, že náš produkt umožní sedlákům zbavit se elektrických ohradníků nadobro.

Monitorování zdravotního stavu

Díky sledování fyziologických funkcí lze sestavovat zdravotní profily jednotlivých zvířat. Díky strojovému učení a dlouhodobému sledování zvířat lze usuzovat jejich zdravotní stav a předcházet tak onemocněním nebo dokonce úhynu zvěře.

Elektronická identifikace

Naše značky umožňují elektronickou identifikaci pomocí RFID technologie. Lze tak například stádo rychleji počítat.

Mobilní a webová aplikace

Výsledky všech výše zmíněných funkcí má sedlák vždy živě k dispozici ve své mobilní aplikaci. Může tak sledovat polohu svého stáda přímo na mapě. Zároveň je upozorňován na jakékoli potíže se stádem nebo zdravotním stavem jednotlivých zvířat.

Další výhody

Umíme rozpoznat období březosti zvířat, umíme upozornit farmáře na otelení krávy, umíme předcházet krádeži dobytka a mnoho dalšího. vizualizace modelu známky