FlockLock vytváří produkt, jehož primárním účelem je zabezpečení stáda dobytka na pastvině. Produkt se skládá z chytrého zařízení trvale uchyceného na zvířeti (chytrá ušní známka, chytrý obojek) a z mobilní aplikace pro zobrazování dat a posílání upozornění.

Produkt řeší celou řadu problém spojených s chovem dobytka na pastvě. Jednak poskytuje komplexní přehled o kondici zvířat a jejich pohybu po pastvině a jednak upozorňuje na akutní rizika, jako je zaběhnutí či podezření na krádež.

ekosystém známky

Sledování polohy

Ušní známka využívá moderní poziční systémy jako Galileo nebo GPS k tomu, aby dosáhla vysoké přesnosti a spolehlivosti. Sedlák tak vždy snadno najde konkrétní zvíře na pastvě, ale také ho upozorníme v případě zaběhnutí. Dlouhodobé sledování pozic zvířat pak usnaďnuje i péči o pastviny.

Monitorování aktivity

Aktivita zvířat je monitorována nepřetržitě. Náš produkt dokonce rozpoznává druh aktivity a umí tak upozornit na běžné projevy řady zdravotních potíží jako je například snížená míra přežvykování či celková apatie.

Velmi užitečnou funkcí je pak i rozpoznávání říje u krav. Funkcionalita, na kterou jsou chovatelé zvyklí pouze u dojného skotu je nyní realitou i na pastvě. Obzvláště pro pastevní chov je pak užitečná i funkce rozpoznání telení.

Známka při testování Testování známky

Mobilní a webová aplikace

Výsledky všech výše zmíněných funkcí má sedlák vždy živě k dispozici ve své mobilní aplikaci či na počítači. Může tak sledovat polohu svého stáda přímo v terénu. Zároveň je upozorňován na jakékoli potíže se stádem nebo zdravotním stavem jednotlivých zvířat. Náš produkt má díky moderní komunikační technologii pokrytí v každém koutu republiky, není se třeba tedy obávat výpadku.

Mobilní aplikace Mobilní aplikace

Budoucí vývoj

Rozhodně nechceme zůstat jen u skotu. U některých chovů nám náš produkt dává smysl i pro ovce a kozy. Plánujeme tedy vyvinout i menší verzi zařízení pro tato zvířata.

Experimentujeme rovněž s měřením fyziologicých funkcí, jako je například tep či teplota. Obrovský prostor pro inovace je i v samotném vyhodnocování dat. Věříme, že do budoucna bude náš produkt schopen nejen upozornit na riziko nemoci, ale i zdravotní obtíž konkrétněji diagnostikovat.

Rovněž se budeme snažit chovatelům maximálně usnadnit byrokracii, pracujeme tedy i na kvalitní, přehledné evidenci, která vyhoví zemědělcům i úředníkům zároveň.

Virtuální ohradník

o budoucna bychom také rádi prorazili s technologií tzv. geofencingu, tedy virtuálním ohradníkem. Setrvávání stáda ve vymezeném prostoru pak může být vynucováno šetrnou zpětnou vazbou z našeho zařízení, namísto z elektrického ohradníku. Začne-li zvíře opouštět vyhrazený prostor, zařízení bude postupně vydávat výstražné zvuky a a posléze i nepříjemnými elektrickými šoky, což zvíře odradí od dalšího postupu mimo vymezený prostor. Toto řešení je šetrnější a etičtější než standardní elektrické ohradníky, které kopou nepředvídatelně silně a bez výstrahy. Věříme, že náš produkt jednou umožní mít krajinu bez ohradníků.

Ochrana před predátory

Již nyní umíme v živém čase vysledovat, zda-li je stádo ve stresu. Zejména za přítomnosti vlka se zvířata chovají velmi specificky, což náš produkt snadno rozpozná a upozorní chovatele. Sedlák nebo pastevecký pes tak může zasáhnout v případě ohrožení predátorem. Věříme, že náš produkt pomůže zabránit větším škodám při útoku předátora a ideálně mu úplně předejít. Ušní známka v provozu Jeden z prvních prototypů známky